Keurmerk Uitvaartzorg

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als consument bescherming. U kunt er op vertrouwen dat Uitvaartcentrum Zuid aan deze eisen voldoet.

1. Heldere afspraken over uitvoering
De uitvaartleider legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

2. Transparante kostenbegroting
Ook de gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

3. Goede organisatie van de uitvaart
De uitvaartondernemer garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart, van het begin tot het eind. Er wordt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samengesteld.

4. Bekwaam personeel
Het personeel van alle uitvaartcentra aangesloten bij UZN is gekwalificeerd. U kunt er op vertrouwen dat de uitvaart in goede handen is.

5. Doelmatige klachtenafhandeling
De uitvaartondernemer hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

6. Klanttevredenheidsonderzoek
Iedere Keurmerkhouder voert elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten past de uitvaartonderneming, waar nodig, de dienstverlening aan.